Akhawunti osamisiwe
Le Akhawunti Imiswe Okwesikhashana.
Xhumana nomhlinzeki wakho ibamba ukuze uthole olunye ulwazi.